Privacyverklaring Triumphing cancer

Triumphing cancer vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke gegevens ik van je verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen via info@triumphingcancer.nl.

 Artikel 1 - Wie ben ik?

Triumphing cancer is een jaarlijks georganiseerde motorrit om geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. Triumphing cancer is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2 - Welke gegevens gebruik ik?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

Ik verwerk jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail en inschrijfbedrag wanneer jij je via het inschrijfformulier inschrijft om mee te doen aan de motorrit. Ik verwerk deze gegevens om jouw inschrijving te voltooien en daarmee de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Ik bewaar deze gegevens tot 1 jaar na onze overeenkomst om jou op de hoogte te houden van volgende edities, wanneer jij hier jouw expliciete toestemming voor hebt gegeven.

Tijdens de rit worden foto’s en video’s gemaakt die op de website en social media kanalen kunnen worden geplaatst. Wanneer jij zichtbaar bent op dit beeldmateriaal zal ik deze content enkel plaatsen met jouw expliciete toestemming. Ik bewaar dit materiaal tot 10 jaar na de rit of totdat jij een verzoek doet tot verwijdering.

Van jou als sponsor verwerk ik jouw bedrijfsnaam en logo om jou een prominente plek op de website te geven. Ook hier heb ik jouw expliciete toestemming voor gekregen, maar zal ik deze gegevens verwijderen wanneer jij hier een verzoek toe indient of wanneer jij geen betrokkene meer bent bij de organisatie.

Voor de financiële administratie omtrent donaties verwerk ik jouw naam, factuuradres en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw donatie niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over Triumphing cancer, zal ik je naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten na afhandeling verwijderen.

Triumphing cancer heeft een gerechtvaardigd belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor updates over de organisatie en ritten. Ik verwerk jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. Jij hebt hier je expliciete toestemming voor gegeven. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics diensten. Ik heb een commercieel belang om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en ben hierbij aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

Deze analytics diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je mijn website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Om het plaatsen van verhalen over de rit mogelijk te maken, verwerk ik jouw naam en persoonlijke verhaal als deelnemer van de rit. En wanneer jij contact met mij op wil nemen via de website, vraag ik om jouw naam en e-mail. Met het plaatsen van jouw bericht of versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar. Jouw recensie kan ik op de website plaatsen met jouw toestemming en zal ik bewaren tot jij een verzoek doet tot verwijdering. De gegevens van een verzonden contactformulier worden voor de duur van 3 jaar opgeslagen.

Ik verwerk tot slot jouw naam en inhoud van je bericht wanneer jij een reactie op mijn artikelen of berichten achter wilt laten. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar en zal ik bewaren todat jij jouw reactie verwijdert of ik mijn bericht verwijder.

Artikel 3 - Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als donateur of contactpersoon verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Daarnaast ontvang ik enkele persoonsgegevens via betrokken personen en organisaties zoals sponsoren en vrijwilligers.

Artikel 4 - Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

  1. Inzage - Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Triumphing cancer om jouw gegevens in te zien.
  2. Wijziging - Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
  3. Bezwaar - Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht - Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Geautomatiseerde verwerking - Jij mag ons altijd jouw standpunt over een geautomatiseerd besluit van Triumphing cancer laten weten en dit besluit door een derde persoon laten heroverwegen
  6. Intrekking - Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar info@triumphingcancer.nl. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

Artikel 5 - Wie ontvangen jouw gegevens?

Triumphing cancer zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Ik geef jouw persoonsgegevens tevens niet door aan KWF Kankerbestrijding. Ik zal enkel de donaties storten onder eigen naam. Wanneer jij rechtstreeks doneert aan KWF Kankerbestrijding is diens privacyverklaring van toepassing.

Artikel 6 - Geautomatiseerde besluitvorming

Triumphing cancer kan gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van door jou verstrekte gegevens. Het is daardoor mogelijk dat jij niet mee kunt rijden als deelnemer, wanneer jouw betaling niet tijdig is verwerkt.

Artikel 7 - Slotbepalingen

Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar info@triumphingcancer.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens om ga kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.